แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน

วันที่ 03 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ ปี2553-2556  
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ปี๒๕๕๖-๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน พ.ศ.2560 - 2562