ประวัติโรงเรียน

วันที่ 03 ก.ค. 2563
         โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๐๒ โดยนายประสิทธิ์ เริงศาสตร์ เป็นเจ้าของในการจัดตั้งโรงเรียน(ตามใบอนุญาตเลขที่ ๖๐/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๐๒) โรงเรียนได้อาศัยพื้นที่ภายในบริเวณวัดคลองเตยนอกเป็นสถานที่โดยใช้ศาลาการเปรียญชั้นเดียว ๑ หลัง
         รายละเอียดการอนุญาต ประเภทของโรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมศึกษา เปิดสอนชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมปีที่ ๔ รับนักเรียนชาย หญิงโดยกำหนดอายุอย่างต่ำ ๕ ปีอย่างสูง ๑๔ ปี ปีหนึ่งแบ่งเป็น ๓ ภาค วันหยุดประจำสัปดาห์ คือวันอาทิตย์ และวันพระ
         ต่อมาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๔ นายประสิทธิ์  เริงศาสตร์ เจ้าของโรงเรียนได้เสียชีวิตและได้มีการมอบ
โอนโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ ให้แก่นางสมบุญ สมสนิท ซึ่งเป็นผู้จัดการโรงเรียนให้เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียนต่อจากนายประสิทธิ์  เริงศาสตร์(ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๔/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๕) โดยมีรายละเอียดการอนุญาตการดำเนินกิจการเหมือนเดิมทุกประการ
                   ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนได้แก่ นายสำลี  งามสระคู ตามหนังสือขออนุญาตให้เป็นครูใหญ่(ของกองโรงเรียน
ราษฎร์ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๐๒)
การเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ที่สำคัญ
พ.ศ.๒๕๐๔ นายประสิทธิ์  เริงศาสตร์ ผู้ก่อตั้งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวาย
พ.ศ.๒๕๐๕ นางสมบุญ  สมสนิท ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของโรงเรียนและผู้จัดการแทน
พ.ศ.๒๕๐๖ โรงเรียนเริ่มก่อสร้างอาคารไม้อีก ๑ หลังรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –๖
พ.ศ.๒๕๐๘ โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงให้ขยายห้องเรียนเป็น ๑๓ ห้องเรียน
พ.ศ.๒๕๑๐ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗
พ.ศ.๒๕๑๒ โรงเรียนครบรอบก่อตั้ง ๑๐ ปี
พ.ศ.๒๕๒๒ โรงเรียนครบรอบก่อตั้ง ๒๐ ปี
พ.ศ.๒๕๒๕ เด็กชายวิเชียร  คชาชีวะ เป็นนักเรียนคนแรกที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบได้
พ.ศ.๒๕๒๘ โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อายุ ๑๒ ปีประเภททีมหญิงเป็นครั้งแรกในกีฬา
กรมพลศึกษา
เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ชุมชนคลองเตย ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนได้รับความเดือนร้อน
จำนวนมาก
พ.ศ.๒๕๓๐ นายธวัชชัย  เริงศาสตร์ ผู้ช่วยครูใหญ่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครูน้อยและครูใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๓๒ เข้ารอบชิงชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอล เขตคลองเตย มากที่สุดถึงจำนวน ๔ ทีมจากที่ส่งแข่งขัน
๖ ทีมสนับสนุนจัดการแข่งขันโดยบริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีฟ จำกัด
พ.ศ.๒๕๓๓ เกิดไฟไหม้ตึกแถวอาคารพาณิชย์ติดกับด้านข้างของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนเกือบไฟไหม้ไปด้วย
นางแก้วกัลยา  เทศมาสา บุตรสาวผู้รับใบอนุญาตเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่จังหวัดจันทบุรี
การเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ที่สำคัญ
พ.ศ.๒๕๓๓(ต่อ) ทีมวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่โรงเรียนด้วยการชนะ
ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนสายน้ำผึ้ง(แชมป์เก่า)ในการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร สนามสวนลุมพินี
เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่อีกครั้งที่ชุมชนวัดคลองเตยใน ครู ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับความเดือนร้อน
จำนวนมาก และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้มอบเงินช่วยเหลือกับผู้ปกครองและ
นักเรียนทุกครอบครัว
พ.ศ.๒๕๓๖ ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอล เขตคลองเตย ทีมหญิงรุ่นเล็ก และรุ่น
มีการเปลี่ยนแปลงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนม.๑ ด้วยการจับฉลากในเขตพื้นที่ และสอบนอกเขตพื้นที่บริการ ซึ่งทางโรงเรียนมีการวางแผนเป็นอย่างดีทำให้นักเรียนหลายคนสามารถคัดเลือกเข้าเรียน ม.๑ ได้ทั้งการจับฉลากและสอบเป็นจำนวนมาก
พ.ศ.๒๕๔๒
 
โรงเรียนครบรอบก่อตั้ง ๔๐ ปี
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๓
 
เข้าร่วมกลุ่มโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา กลุ่ม๑๕ โดยนายธวัชชัย เริงศาสตร์
เป็นประธานกลุ่ม
พ.ศ.๒๕๕๑ คุณแม่ชีสมบุญ  สมสนิท ผู้รับใบอนุญาตเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่อำเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๒๘ กันยายน ขณะที่มีอายุได้ ๘๓ ปี
จัดงานหารายได้จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ณ สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๒ ทีม TPS THAIGIRLเป็นทีมการแสดงกองเชียร์ลีดดิ้ง ประสบความสำเร็จอย่างสูงออกทีวีหลายรายการ เช่น ชิงร้อยชิงล้าน ทางทีวีช่อง 7สี  ชนะเลิศการแข่งขันกองเชียร์ในระดับประเทศที่จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต
โรงเรียนครบก่อตั้ง ๕๐ ปีและมีโครงการพิเศษรับนักเรียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง
๑,๐๐๐ บาท
จัดงานหารายได้จัดซื้อเทคโนโลยีที่จะใช้ในห้องเรียนได้เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ๘๐,๐๐๐ บาท
ปีแรกที่รับเริ่มอุดหนุนโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ๑๕ ปี และมีการปรับเงินอุดหนุนเป็น๗๐%
โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท และโรงเรียนบพิธวิทยา ร่วมมือกันจัดทำโครงการโรงเรียนเข้มแข็ง
ได้ยอดเงินจากการบอกบุญงานแห่เทียนเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝน ๘๐,๐๐๐ บาทถวายวัดคลองเตยนอก
คำสั่งศาลให้นายธวัชชัย  เริงศาสตร์ เป็นผู้จัดการมรดกของนางสมบุญ สมสนิท ผู้รับใบอนุญาตที่ถึงแก่กรรม
วันที่ ๑๘ เมษายน พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ชีสมบุญ สมสนิท ผู้รับใบอนุญาต ณ วัดคลอง
เตยนอก เจ้าภาพนำเงินช่วยงานร่วมตั้งทุนการศึกษาวัดคลองเตยนอก ๘๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวนนักเรียนจากปี ๒๕๕๓จนถึงปี ๒๕๕๕ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากนโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
หลวงพ่อพระครูนนทวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอกมรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับ ณ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นายธวัชชัย  เริงศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นไวยาวัจกร
          ปัจจุบัน  นายธวัชชัย  เริงศาสตร์ ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  ซึ่งเป็นบุตรชายของผู้รับใบอนุญาตคนเดิม  
มีนางสาธินี  ผ่องอักษรเป็นผู้จัดการ และนางสาวจารุณี  เกิดเนตร เป็นผู้อำนวยการ และกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของ
วัดคลองเตยนอก