งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูนนทวรวัฒน์(อดีตเจ้าอาวาส)

วันที่ 03 ก.ค. 2563


ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คำกล่าวประวัติ สดุดีผลงานและคำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การขอพระราชทานเพลิงศพ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานการเข้าพบเจ้าคณะเขตต่อเจ้าอาวาส
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศ เลื่อนการจัดงาน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > บันทึกการจัดงานสวดพระอภิธรรม


 

นาย ธวัชชัย  เริงศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ในฐานะไวยาวัจกรวัดคลองเตยนอก มอบเช็คเงินสด
จำนวน ๘๘๐,๐๐๐ บาทที่น.ส.      น้อยกมล(หมอแดง)ถวายวัดคลองเตยนอกโดยถวายผ่านพระอาจารย์สมศักดิ์
เจ้าหน้าที่ฌาปนสถานของวัดคลองเตยนอก เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยทางวัดจะนำเงินนี้ไปใช้จ่ายในการ
จัดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูนนทวรวัฒน์(อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก)ต่อไป

ด้วยความอาลัยและระลึกถึงหลวงพ่อ

สมัยที่ผู้บริหารและคณะครูเข้ากราบขอพรหลวงพ่อเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี๒๕๕๖ ที่ผ่าน
ชมอัลบั๊มงานพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหลวงพ่อ http://www.schoolweb.in.th/thaiprasitsart/gallery.php?do=gallery&gg=&gid=20131113192451yKMWy4y

 

การเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ

การทาสีเมรู
รูปภาพก่อนการทาสี

 
รายรับงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อ ๓๖๐,๓๕๙ บาท(สามแสนหกหมื่นสามร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)