ใบอนุญาตต่างๆ

วันที่ 03 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบอนุญาตให้รับโอนกิจการโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์(ในระบบ)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร นายธวัชชัย เริงศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วุฒิปริญญาตรี เอกบริหารการศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารแสดงถึงประสบการณ์ของผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการเรียน ปี2558
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >  ใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการเรียน ปี2559
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา2560
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา2561
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา2562
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสือแต่งตั้งนายทะเบียนระบบการบัญชี
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ใบอนุญาตให้โรงเรียนจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ปี2563
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา2563