งานบันทึกข้อความการปฏิบัติงานไวยาวัจกร

วันที่ 09 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เรื่องที่ 1 ข้อเท็จจริง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
เรื่องที่ 2 ขอบเขตความรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
เรื่องที่ 3 การจัดเก็บค่าเช่าอาคารพาณิชย์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
เรื่องที่ 4 ขอส่งปัจจัยค่าเช่าอาคารพาณิชย์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
เรื่องที่ 5 ขอส่งปัจจัยค่าเช่าที่ดิน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
เรื่องที่ 6 ขอนิมนต์ประชุมประจำเดือน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
เรื่องที่ 7 ขอประชุมและจัดส่งค่าเช่า
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
เรื่องที่ 8 การทาสีศาลาหลวงพ่อพระครํนนทวรวัฒน์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
เรื่องที่ 9 การตั้งทุนสมเด็จโตฯ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
เรื่องที่ 10 การชำระภาษีตึกแถว
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
เรื่องที่ 11 การชำระค่าเช่าที่ดินของโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
เรื่องที่ 12 การตรวจสอบหลักฐานค่าใช้จ่าย