การแข่งขันจ้าวลมกรด ชั้นป.1

วันที่ 10 ก.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 840
                              เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะให้กับผู้เรียนอย่างรอบด้าน
สร้างความสุขให้กับนักเรียน โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมแข่งวิ่งเร็ว ระยะทาง 30 เมตรของนักเรียนชั้นป.1 ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียน
ไทยประสิทธิ์ศาสตร์  ผลการแข่งขัน เด็กชายสัณหณัฐ  ทองอินทร์ ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 500 บาทจากโรงเรียน

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ประจำสัปดาห์ทุกวันพุธตอนเช้า
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี๒๕๕๖ ได้จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีโดยมี ๓ สีเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ สีเขียน สีส้ม และสีฟ้า การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกองเชียร์ เช่น หมอเพชรณรงค์ ผู้แทนชุมชนวัดคลองเตยใน เป็นต้น สรุปผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศต่างๆ ดังนี้ ๑. ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ สีส้ม ๒. ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สีเขียว ๓. ชนะเลิศขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ สีส้ม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมทีดีของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยนักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ร่วมทำกระทงกับครูประจำชั้น ในวันเดียวกันมีคณะครูร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อจำหน่ายให้การกุศลให้กับวัดคลองเตยนอกฃ