การเรียนเตรียมความพร้อมประเมินระดับชาติ

วันที่ 30 พ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 478
                                  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการประเมินผู้เรียนในระดับชั้นป.1 การอ่านและการเขียน ระดับชั้น ป.3 NT และ ระดับชั้นป.6 O-net เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการLearn and Play ในวันเสาร์โดยเริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนมากช่วงเช้าฝึกทำแบบทดสอบ และช่วงบ่ายเล่นกีฬา
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ประจำสัปดาห์ทุกวันพุธตอนเช้า
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี๒๕๕๖ ได้จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีโดยมี ๓ สีเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ สีเขียน สีส้ม และสีฟ้า การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกองเชียร์ เช่น หมอเพชรณรงค์ ผู้แทนชุมชนวัดคลองเตยใน เป็นต้น สรุปผลการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศต่างๆ ดังนี้ ๑. ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ สีส้ม ๒. ชนะเลิศกองเชียร์ ได้แก่ สีเขียว ๓. ชนะเลิศขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ สีส้ม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมทีดีของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยนักเรียนชั้นป.๑-ป.๖ร่วมทำกระทงกับครูประจำชั้น ในวันเดียวกันมีคณะครูร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อจำหน่ายให้การกุศลให้กับวัดคลองเตยนอกฃ