เว็บบอร์ด

วันที่ 03 ก.ค. 2563
ห้องแลกเปลี่ยนความรู้
1 มุมครู
มุมสำหรับครู
4
กระทู้
2
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : การประชุมผู้ปกครอง
โดย ธวัชชัย
วันที่ 03 ก.ค. 2563
2 มุมผู้ปกครอง
มุมสำหรับปกครอง
2
กระทู้
1
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : สนับสนุนเด็กในเรื่องการเรียน
โดย ยุพิน นุ่มถึก
วันที่ 03 ก.ค. 2563
3 มุมนักเรียน
มุมสำหรับนักเรียน
4
กระทู้
73
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : นักเรียนที่สมัครสมาชิก website โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์แล้วรายงานตัวด้วยค่ะ
โดย นางสาวสรวงสุดา งามฤทธิ์
วันที่ 03 ก.ค. 2563